Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Anjian Chen

 (born 1959)
Anjian Chen is active/lives in China.  Anjian Chen is known for painting.

Sample Images for Anjian Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Anjian Chen

Anjian Chen

Anjian Chen


Artists also viewed by people viewing  Anjian Chen


Dongwang Xin

Peiheng Hu

BaoShi Fu

Binhong Huang

Yigang Mao

Jiancheng Hu

Haixia He

Shuang Lei

Runwen Guo

Guanzhong Wu

Haisu Liu

Yongqing Ye

Ge Chao

Zhongli Luo

Weimin Sun

Junna Xia

Zongjin Li

Xiaoyan Xu

Guangyi Wang

Zhou Huang

Chuanwen Ren

Chunya Zhou

Luo Erchun

Shufang Xiao

Wenliang Yan

Yang Shang

Fei'an Yu

Qizhan Zhu

Xiaodong Liu

Jian Zhang