Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Arata Furuya

 (20th century)
Arata Furuya was active/lived in Japan.  Arata Furuya is known for painting.

Sample Images for Arata Furuya

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Arata Furuya

Arata Furuya

Arata Furuya


Artists also viewed by people viewing  Arata Furuya


Shigehiko Ishikawa

Keou Nishimura

Masaharu Suzuki

Keiichi Kiyohara

Nori Shimizu

Toshio Hirakawa

Shin Ichi Saito

Yayoi Kusama

Gyokudo Kawai

Romain De Tirtoff

Kyujin Yamamoto

Tessai Tomioka

Chinami Nakajima

Koji Kinutani

Takanori Kinoshita

Kyoko Asakura

Hitone Noma

Wasaku Kobayashi

Yataro Noguchi

Kojiro Kosugi

Chikuhaku Suzuki

Hitoshi Komatsu

Kiyoshi Yamashita

Shomei Fukazawa

Kansetsu Hashimoto

Hirosuke Tasaki

Daijo Aoki

Shinsui Ito

Hiroki Oda

Shiro Wake