Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Bakusen Tsuchida

 (1887 - 1936)
Bakusen Tsuchida was active/lived in Japan.  Bakusen Tsuchida is known for Paintings.

Sample Images for Bakusen Tsuchida

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Bakusen Tsuchida

Bakusen Tsuchida

Bakusen Tsuchida


Artists also viewed by people viewing  Bakusen Tsuchida


Hirosuke Tasaki

Konosuke Tamura

Tsutomu Fujii

Yujin Nakaji

Ryuzaburo Umehara

Saburo Saito

Giko Hayakawa

Sanryo Sakai

Yoshio Tsuruoka

Nabesaburo Kito

Shomei Fukazawa

Shinsui Ito

Tamako Kataoka

Chosei Miwa

Reiji Hiramatsu

Nori Shimizu

Chinami Nakajima

Shozo Murata

Koji Kinutani

Ryohei Koiso

Andre Brasilier

Kiyokata Kaburagi

Shuho Ikegami

Munehiro Nakamura

Toshimitsu Imai

Masaaki Miyasako

Yumeji Takehisa

Katsuzo Satomi

Keigo Kimura

Hiroki Oda