Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Bangda Xu

 (1911 - 2012)
Bangda Xu was active/lived in China.  Bangda Xu is known for scroll paintings.

Sample Images for Bangda Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Bangda Xu

Bangda Xu

Bangda Xu


Artists also viewed by people viewing  Bangda Xu


Zheng Wu

Fei'an Yu

C C (Wang Chi-Chien) Wang

YanYong Ding

Junbi Huang

Shouping Yun

Jin Ma

Tao Shi

Wenxi Liu

Yun Gu

Yugui Song

Linlu Xu

Zizhuang Chen

Fengmian Lin

Zhiliu Xie

Peiheng Hu

Qizhan Zhu

Sanzhi Lin

Ming Yu

Danzhai Liu

Du Qian

Geyi Wang

Ruosi Hu

Lengyue Tao

Changshuo Wu

Tianjian He

Banqiao Zheng

Shouping Dong

Pin Luo

Zhaohe Jiang