Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Baolin Jiang

 (born 1942)
Baolin Jiang is active/lives in China.  Baolin Jiang is known for painting.

Sample Images for Baolin Jiang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Baolin Jiang

Baolin Jiang

Baolin Jiang


Artists also viewed by people viewing  Baolin Jiang


Liming Tian

Dan Huang

Zeng Fan

Wang Ziwu

Wenxi Liu

Liang Xue

Jiaying He

Yong Lin

Youfou Jia

Hualing Xu

Baizhong Zheng

Wei Zhao

Chuxiong Fang

Sicong Zhou

Zhi Guang Yang

Jin Li

Hongwei Jiang

Mingming Wang