Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Cen Xuegong

 (1917 - 2009)
Cen Xuegong was active/lived in China.  Cen Xuegong is known for landscape (Yangzi River gorges) painting.

Sample Images for Cen Xuegong

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Cen Xuegong

Cen Xuegong

Cen Xuegong


Artists also viewed by people viewing  Cen Xuegong


Shizeng Chen

Hufan Wu

Zhen Wang

Jiyou Liu

Yuan Feng

Yun Tang

Yiqing Tao

Jianfu Gao

Gong Qi

Huanwu Huang

Xi Xu

Youfou Jia

Yeping Ying

Yifei Lu

Jingting Wu

Baoshu Ding

Rui Long

Baishi Qi

Xiancheng Peng

Haixia He

Liangyi Qi

Shixuan Zheng

Chen Lu

Banding Chen

Shanshen Yang

Chuanzhang Guo

Zifan Cui

Songnian Yuan

Quan Pu

XueTao Wang