Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Dengtang Zhang

 (1944 - 2015)
Dengtang Zhang was active/lived in China.  Dengtang Zhang is known for painting.

Sample Images for Dengtang Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Dengtang Zhang

Dengtang Zhang

Dengtang Zhang


Artists also viewed by people viewing  Dengtang Zhang


Banqiao Zheng

Bolong Yan

Jusheng Sun

Shaoqi Lai

Shuangan Hu

Dazhuang Zhang

Yunhe Zhao

Di Tang

YanYong Ding

Yanshao Lu

Hualing Xu

Fen Deng

Zeng Xian Fang

Shanyue Guan

Sun Xiao

Hufan Wu

Mingming Wang

Zhou Shen

Guangzhao Lu

Banding Chen

Zikai Feng

Zhiliu Xie

Naiguang Zheng

Shiguang Tian

Ying Qiu

Guoliang Shi

Shizeng Chen

Xian Gong

Jiang Tingxi

Peiqiu Chen