Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fasi Feng

 (born 1914)
Fasi Feng is active/lives in China.  Fasi Feng is known for painting.

Sample Images for Fasi Feng

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fasi Feng

Fasi Feng

Fasi Feng


Artists also viewed by people viewing  Fasi Feng


Binhong Huang

Liang Guan

Songyan Qian

Zuoren Wu

Chong Shi

Feiyun Yang

Yongyu Huang

Ershen Wei

Fei'an Yu

Beihong Xu

Tianci Su

Xun Qin Pang

Wou-Ki Zao

Zhongli Luo

Guanzhong Wu

Baishi Qi

Yidong Wang

Haixia He

Qin Xuanfu

Yongqing Ye

Hufan Wu

Xuan Ai

Chang Yu Sanyu

Haisu Liu

Runwen Guo

Ke Tu

Chunya Zhou

Ping Yan

Yu Xiong

Wei Liu