Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Gongchuo Ye

 (1904 - 1981)
Gongchuo Ye was active/lived in China.  Gongchuo Ye is known for Scroll Painting.

Sample Images for Gongchuo Ye

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Gongchuo Ye

Gongchuo Ye

Gongchuo Ye


Artists also viewed by people viewing  Gongchuo Ye


Tianjian He

Yiqing Tao

Yanshao Lu

Zhiwan Zhang

Huanwu Huang

Shiguang Tian

Mu Qiao

Zixi Wei

Dazhuang Zhang

Fengmian Lin

XueTao Wang

Zhen Wang

Daqian Zhang

Shanming Wu

Jin Pu

Ying Qiu

Zheng Wu

Junbi Huang

Youfou Jia

Yifei Lu

Xiao Junxian

Gong Qi

Kuchan Li

Hufan Wu

Guoliang Shi

Zhiliu Xie

Shouping Yun

Shizeng Chen

Xueshi Bai

Liangchi Qi