Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Guofang Jiang

 (born 1951)
Guofang Jiang is active/lives in China.  Guofang Jiang is known for painting.

Sample Images for Guofang Jiang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Guofang Jiang

Guofang Jiang

Guofang Jiang


Artists also viewed by people viewing  Guofang Jiang


Zhongli Luo

Lui Liu

Fanzhi Zeng

Da Chun Ji

Xiaogang Zhang

Duoling He

Luo Erchun

Chuanxing Zeng

Fengmian Lin

Shaobin Yang

Walasse Ting

Xiaodong Liu

Ling Hong

Pang Jiun

YanYong Ding

Ji Kai Li

Kuosung Liu

Beihong Xu

Feiyun Yang

Yanning Chen

Yifei Chen

Wenbo Chen

Guangyi Wang

Wenda Gu

Shan Li

Sen He

Gang Huang

Yidong Wang

Danqing Chen

Xuan Ai