Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Haifang Ma

 (born 1956)
Haifang Ma is active/lives in China.  Haifang Ma is known for painting.

Sample Images for Haifang Ma

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Haifang Ma

Haifang Ma

Haifang Ma


Artists also viewed by people viewing  Haifang Ma


Zhengming Wen

Yun Tang

Nong Jin

Yong Lin

Songyan Qian

Mingming Wang

Ming Ya

Qianyu Ye

Jiaying He

Chaoran Feng

Quan Shen

Zhixue Yu

Ying Qiu

Zhiliu Xie

Shanming Wu

Wenxi Liu

Zeng Fan

Yongyu Huang

Sicong Zhou

Shi Qi

Binhong Huang

Junbi Huang

Shouping Yun

Qizhan Zhu

Zhong Ren

Liang Xue

Hui Wang

Shao'ang Zhao

Yi Huang

Liang Guan