Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hiroshi Hada

 (20th Century)
Hiroshi Hada was active/lived in Japan.  Hiroshi Hada is known for painting.

Sample Images for Hiroshi Hada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hiroshi Hada

Hiroshi Hada

Hiroshi Hada


Artists also viewed by people viewing  Hiroshi Hada


Kazu Wakita

Shiko Munakata

Kojiro Kosugi

Miematsu Tanabe

Buzan Kimura

Akira Kaho

Tatsushiro Takabatake

Saneatsu Mushanokoji

Seiji Togo

Wasaku Kobayashi

Shoichiro Nushi

Hitoshi Komatsu

Insho Domoto

Shintaro Suzuki

Teishiro Gomi

Toshio Matsuo

Shin Ichi Saito

Horin Fukuoji

Akira Akizuki

Tsutomu Fujii

Kazuki Yasuo

Taisuke Hamada

Paul Augustin Aizpiri

Shozo Shimada

Yoshitomo Nara

Shomei Fukazawa

Keika Kanashima

Yoshio Tsuruoka

Yoshi Kinouchi

Tamako Kataoka