Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Iwao Uchida

 (flourished c.1931-1940)
Iwao Uchida was active/lived in Japan.  Iwao Uchida is known for painting.

Sample Images for Iwao Uchida

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Iwao Uchida

Iwao Uchida

Iwao Uchida


Artists also viewed by people viewing  Iwao Uchida


Yoshi Kinouchi

Keiichi Kiyohara

Yukio Kodama

Kansetsu Hashimoto

Yoshio Tsuruoka

Kiyoshi Yamashita

Koji Kinutani

Chuichi Konno

Toichi Kato

Ichiro Fukuzawa

Nanpu Katayama

Sue Ono

Naoki Tominaga

Saburo Saito

Sanryo Sakai

Toshiyuki Hasekawa

Miematsu Tanabe

Chikuhaku Suzuki

Toshihiko Oya

Yotsuo Kasai

Teishiro Gomi

Kojiro Kosugi

Insho Domoto

Yoshio Aoyama

Hitoshi Komatsu

Shiko Munakata

Haruyoshi Sakurada

Kibo Kodama

Tatsushiro Takabatake

Kiichiro Hayashi