Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jianwei Duan

 (born 1961)
Jianwei Duan is active/lives in China.  Jianwei Duan is known for paintings.

Sample Images for Jianwei Duan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jianwei Duan

Jianwei Duan

Jianwei Duan


Artists also viewed by people viewing  Jianwei Duan


Shan Li

Jun Leng

Zhongli Luo

Songyan Qian

Shao'ang Zhao

Yongqing Ye

Wuchang Zheng

Yan Hua

Baishi Qi

Hufan Wu

Chaoran Feng

Ke Tu

Yun Tang

Zhaoyang Yin

Deshu Qiu

Zhen Wang

Yuan Feng

Shiguang Tian

Danqing Chen

Ru Pu

Dafeng Mo

Bichu Zhou

Wenliang Yan

Xuan Ai

Peiqiu Chen

Zhi Guang Yang

Shanyue Guan

Liu Ye

Shufang Xiao

Banding Chen