Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jianyong Zeng

 (born 1971)
Jianyong Zeng is active/lives in China.  Jianyong Zeng is known for pensive-faced child portrait painting, drawing.

Sample Images for Jianyong Zeng

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jianyong Zeng

Jianyong Zeng

Jianyong Zeng


Artists also viewed by people viewing  Jianyong Zeng


Yanshao Lu

Shanyue Guan

Xuan Ai

Guoliang Shi

Hualing Xu

Xijing Wang

Wenzhen Gong

Wenliang Yan

Yuan Feng

Jun Fang

Kuosung Liu

Wei Zhao

Daqian Zhang

Yidong Wang

Zhou Huang

Fengmian Lin

Jun Ma

Chunya Zhou

Guanzhong Wu

Kuchan Li

Youfou Jia

Chuxiong Fang

Shifa Cheng

XueTao Wang

Chen Lu

Yong Wang

Zeng Fan

Liang Guan

Baizhong Zheng

Shouping Dong