Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jingchang Miao

 (born 1966)
Jingchang Miao is active/lives in China.  Jingchang Miao is known for painting; landscape.

Sample Images for Jingchang Miao

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jingchang Miao

Jingchang Miao

Jingchang Miao


Artists also viewed by people viewing  Jingchang Miao


Fang Ding

Xuan Ai

Wenliang Yan

Lin Dachuan

Yi Ding

Jinsong Shi

Dehai Pan

Anjian Chen

Jian Zhang

Wei Guo

Weixin Xu

Xiaowan Xia

Song Xue

Yifei Chen

Yidong Wang

Junna Xia

Zhongli Luo

Shan Li

Chunya Zhou

Zhaoyang Yin

Yongqing Ye

Shuzhong Chen

Runwen Guo

Mao Yan

Shanyu Hu

Yifu Fei

Daishan Wang

Shuang Lei

Liang Guan

Yang Shang