Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jiyuan Yan

 (1901 - 2011)
Jiyuan Yan was active/lived in China.  Jiyuan Yan is known for painting.

Sample Images for Jiyuan Yan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jiyuan Yan

Jiyuan Yan

Jiyuan Yan


Artists also viewed by people viewing  Jiyuan Yan


Xiongcai Li

Shifa Cheng

Kuchan Li

Songyan Qian

Dayu Chen

ShaoMei Chen

Hanting Jiang

Yeping Ying

Baishi Qi

Sanzhi Lin

Daqian Zhang

Changshuo Wu

Haonian Ou

Linlu Xu

Qizhan Zhu

Shibai Lou

Zhiliu Xie

Sicong Zhou

Yongyu Huang

Yanshao Lu

Guangzhao Lu

Keran Li

Junbi Huang

Shouping Dong

Qingxia Wu

Binhong Huang

Hufan Wu

Di Tang

Xueshi Bai

Shao'ang Zhao