Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kazuko Gokura

 (20/21st century)
Kazuko Gokura is known for painting.

Sample Images for Kazuko Gokura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kazuko Gokura

Kazuko Gokura

Kazuko Gokura


Artists also viewed by people viewing  Kazuko Gokura


Hirosuke Tasaki

Tsutomu Fujii

Toshiyasu Doi

Hiroki Oda

Usen Ogawa

Saneatsu Mushanokoji

Yukio Tazome

Keigetsu Matsubayashi

Toichi Kato

Seiji Togo

Koji Kinutani

Yoshio Tsuruoka

Kiyokata Kaburagi

Hitone Noma

Kenzo Narahara

Ryushi Kawabata

Jin Osakabe

Sumio Goto

Shozo Murata

Yukio Kodama

Shomei Fukazawa

Konosuke Tamura

Keika Kanashima

Chuichi Konno

Nori Shimizu

Kansetsu Hashimoto

Satoshi Yabuuchi

Hoshun Yamaguchi

Shoichiro Nushi

Teishiro Gomi