Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kejian Cao

 (1906 - 1979)
Kejian Cao was active/lived in China.  Kejian Cao is known for painting.

Sample Images for Kejian Cao

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kejian Cao

Kejian Cao

Kejian Cao


Artists also viewed by people viewing  Kejian Cao


Yeping Ying

Shiguang Tian

Banding Chen

Peiqiu Chen

Xiongcai Li

Jianfu Gao

Shanyue Guan

TianShou Pan

Shanzi Zhang

BaoShi Fu

Chuxiong Fang

Kuchan Li

Zhou Huang

Yanshao Lu

Shaoqi Lai

Jiyou Liu

Dayu Chen

Shanshen Yang

Baishi Qi

Shao'ang Zhao

Haixia He

Liang Guan

Songyan Qian

Chaoran Feng

Ming Ya

Ru Pu

Huaimin Zhou

Qianyu Ye

Yun Tang

Mingming Wang