Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ken Yabuno

 (1970s)
Ken Yabuno was active/lived in Japan.  Ken Yabuno is known for painting.

Sample Images for Ken Yabuno

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ken Yabuno

Ken Yabuno

Ken Yabuno


Artists also viewed by people viewing  Ken Yabuno


Hitone Noma

Bernard Charoy

Nori Shimizu

Reiji Hiramatsu

Yayoi Kusama

Kansetsu Hashimoto

Chinami Nakajima

Koji Kinutani

Naoki Tominaga

Yukio Kodama

Yoshio Tsuruoka

Konosuke Tamura

Chosei Miwa

Masuda Makoto

Shintaro Suzuki

Andre Brasilier

Morikazu Kumagai

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Kibo Kodama

Seibo Kitamura

Shin Ichi Saito

Gyokudo Kawai

Shintaro Yamashita

Shogo Endo

Kyujin Yamamoto

Yonezo Shibata

Yukio Tazome

Miematsu Tanabe

Takehiko Miyanaga