Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kotaro Migishi

 (20th century)
Kotaro Migishi is known for landscape painting.

Sample Images for Kotaro Migishi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kotaro Migishi

Kotaro Migishi

Kotaro Migishi


Artists also viewed by people viewing  Kotaro Migishi


Shinsui Ito

Kiyoshi Yamashita

Hirosuke Tasaki

Sumio Goto

Yayoi Kusama

Pablo Picasso

Yoshitomo Nara

Hiroki Oda

Tsutomu Fujii

Kibo Kodama

Insho Domoto

Sadamasa Motonaga

Shoha Ito

Shin Ichi Saito

Yotsuo Kasai

Shigeru Morita

Hitoshi Komatsu

Shiko Munakata

Kojiro Kosugi

Seiji Togo

Takeshi Hayashi

Ryusuke Nishimura

Taikan Yokoyama

Saneatsu Mushanokoji

Kazuki Yasuo

Hiroshi Senju

Seigo Takatsuka

Yukio Kodama

Tamako Kataoka

Gyokudo Kawai