Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Masayoshi Aigasa

 (late 20th century)
Masayoshi Aigasa was active/lived in Japan.  Masayoshi Aigasa is known for painting.

Sample Images for Masayoshi Aigasa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Masayoshi Aigasa

Masayoshi Aigasa

Masayoshi Aigasa


Artists also viewed by people viewing  Masayoshi Aigasa


Seibo Kitamura

Jin Osakabe

Hitoshi Komatsu

Yotsuo Kasai

Teishiro Gomi

Kibo Kodama

Shozo Murata

Zensaku Nakamura

Wasaku Kobayashi

Chinami Nakajima

Seigo Takatsuka

Takanori Kinoshita

Daijo Aoki

Nori Shimizu

Atsushi Uemura

Hiroshi Senju

Andre Brasilier

Yukio Kodama

Insho Domoto

Toshio Matsuo

Gutei Ono

Tamako Kataoka

Romain De Tirtoff

Kiichiro Hayashi

Jiro Oyamada

Keika Kanashima

Akira Kaho

Kenji Yoshioka

Tatsushiro Takabatake

Seison Maeda