Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Moru Jin

 (born 1938)
Moru Jin is active/lives in China.  Moru Jin is known for painting.

Sample Images for Moru Jin

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Moru Jin

Moru Jin

Moru Jin


Artists also viewed by people viewing  Moru Jin


Zhou Huang

Xi Xu

Xinhai Shen

Dayu Chen

Shao'ang Zhao

Shouping Dong

Ziling Du

Baishi Qi

Lingyun Qin

Di Song

Sicong Zhou

Zhixue Yu

Dazhang Chen

Zifan Cui

Zeng Fan

Haonian Ou

Qifeng Sun

Yun Tang

Linlu Xu

Wenzhi Song

Liang Xue

Mingming Wang

Yongyu Huang

Changshuo Wu

Shibai Lou

Ruzhuo Cui

Yiqing Tao

Yanshao Lu

Xueshi Bai

Hufan Wu