Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ning Kang

 (born 1938)
Ning Kang is active/lives in China.  Ning Kang is known for painting.

Sample Images for Ning Kang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ning Kang

Ning Kang

Ning Kang


Artists also viewed by people viewing  Ning Kang


Baochun Liu

Zheng Wu

Yin Tang

Zhiqian Zhao

Changgu Zhou

Lingyun Qin

Bolong Yan

Beihong Xu

Liang Xue

Liang Guan

Zhiliu Xie

Di Song

Shi Qi

Xianzeng Wu

Yi Ren

Daqian Zhang

Yunsheng Sun

Yachen Wang

Yong Lin

Haonian Ou

Shixian Wu

Junbi Huang

Chaoran Feng

Quan Pu

Jizhong Fang

Shibai Lou

ShaoMei Chen

Xingjian Li

Jin Ma

Changshuo Wu