Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ping Chen

 (born 1960)
Ping Chen was active/lived in China.  Ping Chen is known for painting.

Sample Images for Ping Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ping Chen

Ping Chen

Ping Chen


Artists also viewed by people viewing  Ping Chen


Baishi Qi

Ying Lan

Haiyan Nan

Zixi Wei

Zhou Huang

Chen Lu

Gong Qi

Rui Long

Xiancheng Peng

Wenzhen Gong

Haixia He

Zhen Wang

XueTao Wang

Huanwu Huang

Yifei Lu

Jianfu Gao

Yuan Feng

Youfou Jia

Hufan Wu

Peiqiu Chen

Guoliang Shi

Banding Chen

Shizeng Chen

Yanshao Lu

Shanzi Zhang

Gengyan Bai

Shanyue Guan

TianShou Pan

Xi Dai

Xijing Wang