Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Quanyi Liu

 (20/21st century)
Quanyi Liu is active/lives in China.  Quanyi Liu is known for painting.

Sample Images for Quanyi Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Quanyi Liu

Quanyi Liu

Quanyi Liu


Artists also viewed by people viewing  Quanyi Liu


Chen Lu

Daqian Zhang

Xiaoyang Yang

Liming Tian

Yanshao Lu

Keran Li

TianShou Pan

Jun Cao

DaZhong Feng

Yanwen Yang

Guang Zhang

Shifa Cheng

Linlu Xu

Enzhao Shi

Ding Zhang

Xiangshun Meng

Haixia He

Baishi Qi

Hongwei Jiang

Zhunwang Zhao

Jin Li

Yong Lin

Zhi Guang Yang

Wenzhen Gong

Hufan Wu

Xijing Wang

Guoliang Shi

Yifen Tang

Yun Liu

Dawei Shi