Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Rending Fang

 (1901 - 1975)
Rending Fang was active/lived in China.  Rending Fang is known for painting.

Sample Images for Rending Fang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Rending Fang

Rending Fang

Rending Fang


Artists also viewed by people viewing  Rending Fang


Haisu Liu

Beihong Xu

Wenzhi Song

Wang Ziwu

Shuren Chen

Zheng Wu

Sicong Zhou

Shanshen Yang

Youren Yu

Shibai Lou

Shao'ang Zhao

Shoukun Lü

Qianyu Ye

Shiyuan Zhang

Wuchang Zheng

Zhifo Chen

Pu Hua

Ru Pu

Haixia He

Hongwei Jiang

Dayu Chen

Xi Xu

Guanzhong Wu

Jin Li

Zeng Fan

Bolong Yan

Zhiqian Zhao

Zhou Huang

Wenxi Liu

Junbi Huang