Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Sanrei Kodama

 (mid 20th century)
Sanrei Kodama was active/lived in Japan.  Sanrei Kodama is known for painting.

Sample Images for Sanrei Kodama

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Sanrei Kodama

Sanrei Kodama

Sanrei Kodama


Artists also viewed by people viewing  Sanrei Kodama


Kiyoshi Yamashita

Gyokudo Kawai

Yukio Kodama

Daijo Aoki

Shomei Fukazawa

Keou Nishimura

Seibo Kitamura

Morikazu Kumagai

Ryuzaburo Umehara

Kazutoshi Kihara

Naoki Tominaga

Shozo Murata

Hiroki Oda

Saneatsu Mushanokoji

Tatsushiro Takabatake

Hitone Noma

Seiji Togo

Yoshio Tsuruoka

Yoshio Aoyama

Toshio Matsuo

Miematsu Tanabe

Insho Domoto

Kojiro Kosugi

Teishiro Gomi