Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Seiichi Kasai

 (born 1932)
Seiichi Kasai is active/lives in Japan.  Seiichi Kasai is known for painting.

Sample Images for Seiichi Kasai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Seiichi Kasai

Seiichi Kasai

Seiichi Kasai


Artists also viewed by people viewing  Seiichi Kasai


Shiko Munakata

Shoichiro Nushi

Teishiro Gomi

Yotsuo Kasai

Kibo Kodama

Yayoi Kusama

Toshio Hirakawa

Seiji Togo

Gutei Ono

Hiroatsu Takata

Ryohei Miwa

Kazu Wakita

Insho Domoto

Saneatsu Mushanokoji

Kazuki Yasuo

Keiichi Kiyohara

Koji Inagaki

Shozo Murata

Junji Yoshii

Tamako Kataoka

Yoshio Tsuruoka

Keika Kanashima

Taro Okamoto

Hiroshi Senju

Claude Weisbuch

Daijo Aoki

Shomei Fukazawa

Kenzo Narahara

Ryushi Kawabata

Nori Shimizu