Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shibai Lu

 (1905 - 1973)
Shibai Lu was active/lived in China.  Shibai Lu is known for paintings.

Sample Images for Shibai Lu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shibai Lu

Shibai Lu

Shibai Lu


Artists also viewed by people viewing  Shibai Lu


Ershen Wei

Xuhui Mao

Bon Yee

YanYong Ding

Yanning Chen

Yifei Chen

Yun Tang

Ling Hong

Shuzhong Chen

Chunxiang Zhao

De-Jinn Shiy

Runwen Guo

Ru Pu

Chaosi Li

Bichu Zhou

Shanyu Hu

Zilan Guan

Fanzhi Zeng

Changshuo Wu

Binhong Huang

Luo Erchun

Maokun Pang

Kuosung Liu

Fengmian Lin

Walasse Ting

Qi Sha

Wenliang Yan

Yiming Chen

Ming Ju

Lin Dachuan