Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shijian Zhang

 (1926 - 2009)
Shijian Zhang was active/lived in China.  Shijian Zhang is known for painting.

Sample Images for Shijian Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shijian Zhang

Shijian Zhang

Shijian Zhang


Artists also viewed by people viewing  Shijian Zhang


Rui Long

Yunhe Zhao

Chen Lu

Yanwen Yang

Xining Yu

Shifa Cheng

Qingxia Wu

Shao'ang Zhao

Yifeng Wu

Ruzhuo Cui

Cheng Jin

XueTao Wang

Haisu Liu

Shoushi Yin

Zuo Pu

Shanzi Zhang

Jin Mengshi

Dayu Chen

Meilin Han

Chuanzhang Guo

Ou Nie

Ziling Du

Shiguang Tian

Geyi Wang

Di Tang

Cen Xuegong

Banding Chen

Shanyue Guan

Ning Kang

Yuan Feng