Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shin Hongoh

 (born 1905)
Shin Hongoh was active/lived in Japan.  Shin Hongoh is known for sculpture.

Sample Images for Shin Hongoh

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shin Hongoh

Shin Hongoh

Shin Hongoh


Artists also viewed by people viewing  Shin Hongoh


Reiji Hiramatsu

Ichiro Fukuzawa

Shozo Murata

Kyujin Yamamoto

Naondo Nakamura

Hiroki Oda

Keigetsu Matsubayashi

Rojin Matsuki

Shomei Fukazawa

Saburo Saito

Tsutomu Fujii

Shozo Shimada

Taisuke Hamada

Shinsui Ito

Toichi Kato

Takeshi Hayashi

Yoshio Aoyama

Insho Domoto

Takehiko Miyanaga

Hitoshi Komatsu

Hyoichi Yamamoto

Yonezo Shibata

Kibo Kodama

Shinya Nakamura

Wasaku Kobayashi

Shiko Munakata

Kojiro Kosugi

Seiji Togo

Ryo Hirano

Sokyu Yamamoto