Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shiro Wake

 (20th century)
Shiro Wake was active/lived in Japan.  Shiro Wake is known for painting.

Sample Images for Shiro Wake

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shiro Wake

Shiro Wake

Shiro Wake


Artists also viewed by people viewing  Shiro Wake


Susumu Maki

Shinmei Kato

Keiko Amenomiya

Ryo Hirano

Ryusuke Nishimura

Shozo Shimada

Teruo Onuma

Keigetsu Matsubayashi

Sanryo Sakai

Ikeda Masuo

Katsuzo Satomi

Shigeo Iwasawa

Toichi Kato

Sotaro Yasui

Hiro Yamagata

Yujin Nakaji

Toshiyuki Hasekawa

Kojin Kudo

Hirosuke Tasaki

Paul Augustin Aizpiri

Akira Tanaka

Sue Ono

Nabesaburo Kito

Fuzan Hirano

Kazuo Kudo

Yoshio Mori

Shinsen Tokuoka

Keika Kanashima

Ichiro Fukuzawa

Munehiro Nakamura