Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shoukun Lü

 (1919 - 1975)
Shoukun Lü was active/lived in China, Hong Kong.  Shoukun Lu is known for painting.

Sample Images for Shoukun Lü

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shoukun Lü

Shoukun Lü

Shoukun Lü


Artists also viewed by people viewing  Shoukun Lü


Lengyue Tao

Xueshi Bai

Danzhai Liu

Ming Yu

TianShou Pan

Zhaolin Fang

Yiqing Tao

Ruzhuo Cui

Jianfu Gao

Peiqiu Chen

Kuchan Li

Youfou Jia

Chi-Kwan Chen

Jiyou Liu

Qingxia Wu

Shiguang Tian

Xiongcai Li

Huanwu Huang

XueTao Wang

Sun Xiao

Xi Xu

Yifei Lu

Zhou Huang

Banding Chen

Gong Qi

Zongyi Rao

Youren Yu

Zhaohe Jiang

Lu Shi

Kuosung Liu