Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shunian Liang

 (1911 - 2005)
Shunian Liang was active/lived in China.  Shunian Liang is known for painting.

Sample Images for Shunian Liang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shunian Liang

Shunian Liang

Shunian Liang


Artists also viewed by people viewing  Shunian Liang


Sanzhi Lin

Changshuo Wu

Daqian Zhang

Sicong Zhou

YanYong Ding

Qizhan Zhu

Junbi Huang

Qifeng Sun

Shanzi Zhang

Shouping Dong

Zhiliu Xie

Yiqing Tao

Yeping Ying

Zixi Wei

Shufang Xiao

Jiyou Liu

Zhou Huang

Dazhuang Zhang

Banding Chen

Zikai Feng

Hufan Wu

Gong Qi

XueTao Wang

Zhen Wang

Shifa Cheng

Liangyi Qi

Yifei Lu

Huanwu Huang

Xiongcai Li

Xining Yu