Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Takeji Fujishima

 (1867 - 1943)
Takeji Fujishima was active/lived in Japan.  Takeji Fujishima is known for painting.

Sample Images for Takeji Fujishima

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Takeji Fujishima

Takeji Fujishima

Takeji Fujishima


Artists also viewed by people viewing  Takeji Fujishima


Eien Iwahashi

Wasaku Kobayashi

Insho Domoto

Gyokudo Kawai

Yataro Noguchi

Zenzaburo Kojima

Nori Shimizu

Saburo Aso

Shoha Ito

Yoshio Aoyama

Yukio Kodama

Taro Okamoto

Kazumasa Nakagawa

Toshio Matsuo

Kojiro Kosugi

Shiko Munakata

Kanemon Asai

Bernard Buffet

Kazu Wakita

Keizo Koyama

Takeshi Hayashi

Hitoshi Komatsu

Nanpu Katayama

Shigeru Morita

Keiichi Kiyohara

Churyo Sato

Tessai Tomioka

Keou Nishimura

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Yoshio Tsuruoka