Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tatsuoki Nambata

 (1905 - 1997)
Tatsuoki Nambata was active/lived in Japan.  Tatsuoki Nambata is known for painting.

Sample Images for Tatsuoki Nambata

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tatsuoki Nambata

Tatsuoki Nambata

Tatsuoki Nambata


Artists also viewed by people viewing  Tatsuoki Nambata


Shoen Uemura

Chusaku Oyama

Taisuke Hamada

Shigeo Ishikawa

Ichiro Fukuzawa

Katsumi Kitada

Yasushi Hidaka

Kakuzo Inoue

Keigetsu Matsubayashi

Mitsumasa Okumura

Maurice (Valadon) Utrillo

Katsu Kokufu

Horin Fukuoji

Togyu Okumura

Marie Laurencin

Nobutaku Oka

Mutsuro Kawashima

Seison Maeda

Yonezo Shibata

Kazuki Yasuo

Katsumi Ukita

Akira Akizuki

Hiroki Oda

Ryusuke Nishimura

Kazu Wakita

Yukio Tazome

Tatsushiro Takabatake

Shiro Wake

Hiromitsu Nakazawa

Yasuhiro Tanigawa