Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xian Gong

 (1618 - 1689)
Xian Gong was active/lived in China.  Xian Gong is known for tree landscape and mountain scene painting, drawing.

Sample Images for Xian Gong

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xian Gong

Xian Gong

Xian Gong


Artists also viewed by people viewing  Xian Gong


Qipei Gao

Jia Wen

Shaoji He

Shuqi Zhang

Naiguang Zheng

TianShou Pan

Keran Li

Yanshao Lu

Xijing Wang

Peiqiu Chen

WenZhi Wang

Qingxia Wu

Wuchang Zheng

Shiyuan Zhang

Shanyue Guan

Pin Luo

Zikai Feng

Shaoqi Lai

Zexu Lin

Dazhuang Zhang

Shan Li

Ruzhuo Cui

Jiang Tingxi

Ruosi Hu

Shimin Wang

Danzhai Liu

Hufan Wu

Yeping Ying

Wu Wang

Yiqing Tao