Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xiaocen Yuan

 (1915 - 2008)
Xiaocen Yuan was active/lived in China.  Xiaocen Yuan is known for painting, sculpture, art education.

Sample Images for Xiaocen Yuan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xiaocen Yuan

Xiaocen Yuan

Xiaocen Yuan


Artists also viewed by people viewing  Xiaocen Yuan


Qizhan Zhu

Xueshi Bai

Yan Li

Zhiliu Xie

Shouping Dong

Qifeng Sun

Daqian Zhang

Changshuo Wu

Junbi Huang

Chengxi Wang

Binhong Huang

Ziling Du

Yanshao Lu

Zikai Feng

Shiguang Tian

Jiyou Liu

Ou Nie

XueTao Wang

Danzhai Liu

Zixi Wei

Shanyue Guan

Naiguang Zheng

Linlu Xu

Xijing Wang

Guang Zhang

Shanzi Zhang

Jiaying He

Baochun Liu

Huaimin Zhou

Yunsheng Sun