Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xinhai Shen

 (1855 - aft.1941)
Xinhai Shen was active/lived in China.  Xinhai Shen is known for painting.

Sample Images for Xinhai Shen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xinhai Shen

Xinhai Shen

Xinhai Shen


Artists also viewed by people viewing  Xinhai Shen


Zhixue Yu

Yuanqi Wang

Zuoren Wu

Fen Deng

Xinjia Zhang

Huafo Qian

Dengtang Zhang

Jin Pu

Changshuo Wu

Jizhong Fang

Fei'an Yu

Mingming Wang

Pan Zhenyong

Shouping Yun

Yachen Wang

Xiao Junxian

Zhiqian Zhao

ShaoMei Chen

Liangchi Qi

Shibai Lou

Zhiliu Xie

Liang Xue

Zheng Wu

Quan Shen

Junbi Huang

Hanting Jiang

Gu Xu

Jin Ma

Yong Lin

Wenxi Liu