Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yabin Wang

 (born 1974)
Yabin Wang is active/lives in China.  Yabin Wang is known for painting.

Sample Images for Yabin Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yabin Wang

Yabin Wang

Yabin Wang


Artists also viewed by people viewing  Yabin Wang


Yaqiang Wang

Xiaogang Zhang

Ji Kai Li

Song Xue

Sui Jianguo

Jin Guo

Nengzhi Zhao

Shaobin Yang

Keping Wang

Xiaodong Liu

Liu Ye

Dehai Pan

Yonghong Song

Sen He

Chunya Zhou

Mao Yan

Guoqiang Cai

Shan Li

Da Chun Ji

Fanzhi Zeng

Duoling He

Guangci Qu

Xuan Ai

Yi Ding

Minjun Yue

Zhengjie Feng

Xuhui Mao

Wei Guo

Shuang Li

Qi Yin