Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

YanKang Qian

 (20th century)
YanKang Qian was active/lived in China.  YanKang Qian is known for painting.

Sample Images for YanKang Qian

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


YanKang Qian

YanKang Qian

YanKang Qian


Artists also viewed by people viewing  YanKang Qian


Fengmian Lin

Shanyu Hu

Bichu Zhou

Wenliang Yan

Yongzhen Li

Lin Dachuan

Chunya Zhou

Guanzhong Wu

Ke Tu

Bon Yee

Zuoren Wu