Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yanshui Liu

 (born 1966)
Yanshui Liu is active/lives in China.  Yanshui Liu is known for landscape paintings.

Sample Images for Yanshui Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yanshui Liu

Yanshui Liu

Yanshui Liu


Artists also viewed by people viewing  Yanshui Liu


Lengyue Tao

Yi Ren

ShaoMei Chen

Songyan Qian

Hanting Jiang

Sicong Zhou

Gu Xu

Junbi Huang

Yongyu Huang

Fen Deng

Qianyu Ye

Wenzhi Song

Beihong Xu

Lu Shi

Zhaohe Jiang

Fengmian Lin

Shanzi Zhang

Qizhan Zhu

Xueshi Bai

Keran Li

Binhong Huang

BaoShi Fu

Tianjian He

YanYong Ding

Fei'an Yu

Daqian Zhang

Qifeng Gao

Youfou Jia

XueTao Wang

Zhou Huang