Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yigang Mao

 (born 1958)
Yigang Mao is active/lives in China.  Yigang Mao is known for painting.

Sample Images for Yigang Mao

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yigang Mao

Yigang Mao

Yigang Mao


Artists also viewed by people viewing  Yigang Mao


Feiyun Yang

BaoShi Fu

Duoling He

Binhong Huang

Luo Erchun

Guiju Li

Conglin Cheng

Mao Yan

Beihong Xu

Shi Liang

Anjian Chen

Dai Pingjun

Zhaohe Jiang

Yu Xiong

Jiaying He

Ling Hong

Ping Yan

Guangyi Wang

Ershen Wei

Dafeng Mo

Zhengyang Yuan

Peiqiu Chen

Keju Wang

Xiaogang Li

Weimin Sun

Ge Chao

Hanxi Yu

Chunya Zhou

Zhou Huang

Baishi Qi