Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yuji Misu

 (late 20th century)
Yuji Misu was active/lived in Japan.  Yuji Misu is known for painting.

Sample Images for Yuji Misu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yuji Misu

Yuji Misu

Yuji Misu


Artists also viewed by people viewing  Yuji Misu


Andre Brasilier

Gyokudo Kawai

Yoshihiro Shimoda

Zenzaburo Kojima

Eibin Otsu

Yasutake Funakoshi

Kohei Morita

Bernard Charoy

Kuniyoshi Kaneko

Masuda Makoto

Chinami Nakajima

Taro Okamoto

Takanori Kinoshita

Kyujin Yamamoto

Romain De Tirtoff

Seigo Takatsuka

Kumiko Kita

Takeo Yamaguchi

Nanpu Katayama

Tamako Kataoka

Kansetsu Hashimoto

Nori Shimizu

Yoshi Kinouchi

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Kiyoshi Yamashita

Shinsui Ito

Junichi Goto

Keiichi Kiyohara

Nabesaburo Kito

Keou Nishimura