Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yun Gu

 (1835 - 1896)
Yun Gu was active/lived in China.  Yun Gu is known for caligraphy painting, carving.

Sample Images for Yun Gu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yun Gu

Yun Gu

Yun Gu


Artists also viewed by people viewing  Yun Gu


Ru Pu

Shanyue Guan

Sun Xiao

Shiguang Tian

Liang Guan

Banding Chen

Dazhuang Zhang

Zhi Guang Yang

Hufan Wu

Zikai Feng

Zhen Wang

Guanzhong Wu

XueTao Wang

Xiongcai Li

Shichen Xie

Peiqiu Chen

Gong Qi

Yin Tang

Shiyuan Zhang

Yeping Ying

Yiqing Tao

Chaoran Feng

Yun Tang

Songyan Qian

Linshi Gu

Jiang Tingxi

Yan Hua

Zhifo Chen

Zhengming Wen

Dayu Chen