Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yun Liu

 (born 1957)
Yun Liu is active/lives in China.  Yun Liu is known for painting.

Sample Images for Yun Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yun Liu

Yun Liu

Yun Liu


Artists also viewed by people viewing  Yun Liu


Quanyi Liu

Liang Xue

Sicong Zhou

Yugui Song

Zeng Fan

Baizhong Zheng

Jiaying He

DaWei Liu

Yongyu Huang

LeLe Xu

Yuan Feng

Xueshi Bai

Liming Tian

Hongwei Jiang

Ding Zhang

Zhunwang Zhao

Youfou Jia

Guanzhong Wu

Jin Li

Chen Lu

Xiangshun Meng

Mingming Wang

Ming Yi Yang

Wei Zhao