Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yuping Wang

 (born 1962)
Yuping Wang is active/lives in China.  Yuping Wang is known for Neo-Expressionist style painting.

Sample Images for Yuping Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yuping Wang

Yuping Wang

Yuping Wang


Artists also viewed by people viewing  Yuping Wang


Xuhui Mao

Mao Yan

Hao Lu

Qizhan Zhu

Haisu Liu

Ke Tu

Yongqing Ye

Runwen Guo

Daqian Zhang

Junbi Huang

Shao'ang Zhao

Yifei Chen

Hufan Wu

Ji Kai Li

Li Cao

Hanting Jiang

Shanzi Zhang

Wenzhi Song

Zhiliu Xie

Yongzhen Li

Zuoren Wu

Wenliang Yan

Yanshao Lu

Gong Qi

Yu Xiong

Xiaoyan Xu

Shufang Xiao

Xuan Ai

Jia Wei

Baishi Qi